Skiftschema FS2

2023

Göm / Visa

2022     Idag     2024

Januari
A B C
1Nyårsdagen
S H 52
2 M E F 1
3 T E F
4 O E F
5 T F E
6Trettondagen
F F E
7 L h
8 S H
9 M E F 2
10 T E F
11 O E F
12 T E F
13 F E F
14 L h
15 S H
16 M F E 3
17 T F E
18 O F E
19 T E F
20 F E F
21 L h
22 S H
23 M E F 4
24 T E F
25 O E F
26 T F E
27 F F E
28 L h
29 S H
30 M E F 5
31 T E F
Februari
A B C
1 O E F 5
2 T E F
3 F E F
4 L h
5 S H
6 M F E 6
7 T F E
8 O F E
9 T E F
10 F E F
11 L h
12 S H
13 M E F 7
14 T E F
15 O E F
16 T F E
17 F F E
18 L h
19 S H
20 M E F 8
21 T E F
22 O E F
23 T E F
24 F E F
25 L h
26 S H
27 M F E 9
28 T F E
Mars
A B C
1 O F E 9
2 T E F
3 F E F
4 L h
5 S H
6 M E F 10
7 T E F
8 O E F
9 T F E
10 F F E
11 L h
12 S H
13 M E F 11
14 T E F
15 O E F
16 T E F
17 F E F
18 L h
19 S H
20 M F E 12
21 T F E
22 O F E
23 T E F
24 F E F
25 L h
26 S H
27 M E F 13
28 T E F
29 O E F
30 T F E
31 F F E
April
A B C
1 L h 13
2 S H
3 M E F 14
4 T E F
5 O E F
6 T E F
7Långfredag
F E F
8 L h
9påskdagen
S H
10Annandag påsk
M F E 15
11 T F E
12 O F E
13 T E F
14 F E F
15 L h
16 S H
17 M E F 16
18 T E F
19 O E F
20 T F E
21 F F E
22 L h
23 S H
24 M E F 17
25 T E F
26 O E F
27 T E F
28 F E F
29 L h
30 S H
Maj
A B C
1Första maj
M F E 18
2 T F E
3 O F E
4 T E F
5 F E F
6 L h
7 S H
8 M E F 19
9 T E F
10 O E F
11 T F E
12 F F E
13 L h
14 S H
15 M E F 20
16 T E F
17 O E F
18Kristi himmelsfärd
T E F
19 F E F
20 L h
21 S H
22 M F E 21
23 T F E
24 O F E
25 T E F
26 F E F
27 L h
28Pingstdagen
S H
29 M E F 22
30 T E F
31 O E F
Juni
A B C
1 T F E 22
2 F F E
3 L h
4 S H
5 M E F 23
6Sveriges nationaldag
T E F
7 O E F
8 T E F
9 F E F
10 L h
11 S H
12 M F E 24
13 T F E
14 O F E
15 T E F
16 F E F
17 L h
18 S H
19 M E F 25
20 T E F
21 O E F
22 T F E
23 F F E
24Midsommardagen
L h
25 S H
26 M E F 26
27 T E F
28 O E F
29 T E F
30 F E F
Juli
A B C
1 L h 26
2 S H
3 M F E 27
4 T F E
5 O F E
6 T E F
7 F E F
8 L h
9 S H
10 M E F 28
11 T E F
12 O E F
13 T F E
14 F F E
15 L h
16 S H
17 M E F 29
18 T E F
19 O E F
20 T E F
21 F E F
22 L h
23 S H
24 M F E 30
25 T F E
26 O F E
27 T E F
28 F E F
29 L h
30 S H
31 M E F 31
Augusti
A B C
1 T E F 31
2 O E F
3 T F E
4 F F E
5 L h
6 S H
7 M E F 32
8 T E F
9 O E F
10 T E F
11 F E F
12 L h
13 S H
14 M F E 33
15 T F E
16 O F E
17 T E F
18 F E F
19 L h
20 S H
21 M E F 34
22 T E F
23 O E F
24 T F E
25 F F E
26 L h
27 S H
28 M E F 35
29 T E F
30 O E F
31 T E F
September
A B C
1 F E F 35
2 L h
3 S H
4 M F E 36
5 T F E
6 O F E
7 T E F
8 F E F
9 L h
10 S H
11 M E F 37
12 T E F
13 O E F
14 T F E
15 F F E
16 L h
17 S H
18 M E F 38
19 T E F
20 O E F
21 T E F
22 F E F
23 L h
24 S H
25 M F E 39
26 T F E
27 O F E
28 T E F
29 F E F
30 L h
Oktober
A B C
1 S H 39
2 M E F 40
3 T E F
4 O E F
5 T F E
6 F F E
7 L h
8 S H
9 M E F 41
10 T E F
11 O E F
12 T E F
13 F E F
14 L h
15 S H
16 M F E 42
17 T F E
18 O F E
19 T E F
20 F E F
21 L h
22 S H
23 M E F 43
24 T E F
25 O E F
26 T F E
27 F F E
28 L h
29 S H
30 M E F 44
31 T E F
November
A B C
1 O E F 44
2 T E F
3 F E F
4Alla helgons dag
L h
5 S H
6 M F E 45
7 T F E
8 O F E
9 T E F
10 F E F
11 L h
12 S H
13 M E F 46
14 T E F
15 O E F
16 T F E
17 F F E
18 L h
19 S H
20 M E F 47
21 T E F
22 O E F
23 T E F
24 F E F
25 L h
26 S H
27 M F E 48
28 T F E
29 O F E
30 T E F
December
A B C
1 F E F 48
2 L h
3 S H
4 M E F 49
5 T E F
6 O E F
7 T F E
8 F F E
9 L h
10 S H
11 M E F 50
12 T E F
13 O E F
14 T E F
15 F E F
16 L h
17 S H
18 M F E 51
19 T F E
20 O F E
21 T E F
22 F E F
23 L h
24 S H
25Juldagen
M E F 52
26Annandag jul
T E F
27 O E F
28 T F E
29 F F E
30 L h
31 S HKontakta mig

Gjort av Johan Eriksson, december 2022, Senast ändrad: 2022-12-24 00:09.

2024-02-29 20:14

#38